Οι καλύτερες πληροφορίες για την Αθήνα για εσάς

Εταιρεία που ιδρύθηκε το 2001 με διαφορετικά ψηφιακά μέσα που απευθύνονται σε διεθνές κοινό. Σήμερα, απασχολούμε 30 υπαλλήλους. Έχουμε προταθεί αρκετές φορές για βραβεία όπως -20 minutes,-IATI Awards,-Legal Gold Blogs Awards,-Digital Fashion 2.0 Awards. Το περιεχόμενό μας είναι πάντα θέμα εντός του νόμου, με θέματα που σέβονται και με ένα σωστό, ακριβές και στενό λεξιλόγιο.